امیر المومنین میفرماید: فکر کن آنگاه سخن بگو تا از لغزش و خطا مصون باشی.
آنلاین ها :
19
چت روم
 • 1-
  بحث سیاسی و غیر اخلاقی و جنسی، توهین و شوخی بی مورد ممنوع است
 • 2-
  توهین به ادیان و مقدسات وقومها کاملا ممنوع میباشد
 • 3-
  ورود با اسامی غیر اخلاقی و سیاسی کاملا ممنوع میباشد
 • 4-
  تمامی کاربران برای فعالیت موظف اند ابتدا ثبت نام کنند.

آدوررچت,آدورر چت,آدورر

آدوررچت,آدورر چت,آدورر,ادوررچت,ادورر چت,ادورر,چت ادورر,چت آدورر

آدوررچت,آدورر چت,آدورر,ادوررچت,ادورر چت,ادورر,چت ادورر,چت آدورر,چت ادور,چت آدور,آدورچت,آدور چت,ادورچت,ادور چت,ادور,آدور

تعداد بیشمار اسم چت بنویسید

تعداد بیشمار اسم چت بنویسید

کلمات چتی : فقط مجاز هستید دراین خانه و خانه های پایین تر فقط یک اسم چت روم از رومهای بزرگ بنویسید , , , , , , , , , , , , , , , ,